top of page

Kdaj se povrne investicija v lesena okna?


Vir: M Sora, Foto: Matic Škarabot

Energija za zagotavljanje ugodnih bivalnih pogojev predstavlja enega glavnih stroškov obratovanja že zgrajenih stanovanjskih in poslovnih objektov. Investicija v menjavo stavbnega pohištva z novim lahko poleg izboljšane estetike in bivalnega ugodja zniža stroške energije za obratovanje stavbe. V tem blogu je predstavljena doba vračanja takšne investicije in dejavniki, ki vplivajo na ekonomiko menjave stavbnega pohištva.


Energetska učinkovitost oken


Prihranek energije za ogrevanje je odvisen od termičnih lastnosti oken. Na te v največji meri vplivata toplotna prehodnost okvirja in zasteklitve, o čemer smo na M SORA blogu že pisali tukaj in tukaj. Razpon toplotne prehodnosti (Uw) oken iz ponudbe M SORE sega od 0,66 do 1,2 W/m2K.


Energija in strošek energentov


Na količino potrebne energije za ogrevanje vplivajo klimatski pogoji lokacije objekta, ki jih opišemo s podatkom temperaturni primanjkljaj. Ta predstavlja produkt časa ogrevanja in razlike temperatur zunaj in znotraj objekta (znotraj dogovorjeno 20 °C). Izrazimo ga z enotami Kelvin-dan, upoštevamo pa dneve ko je povprečna zunanja temperatura pod 12 stopinj. Na strošek energije vpliva vrsta vira za ogrevanje, izkoristek kurilnih naprav in cena energentov. Pri dražjih virih ogrevanja (kurilno olje), se investicija v menjavo stavbnega pohištva povrne prej kot če ogrevamo z zemeljskim plinom, sekanci, toplotno črpalko …. V izračunih je pri porabi energije potrebno upoštevati še izkoristek kurilnih/ogrevalnih naprav, ki se razlikuje glede na vir ogrevanja in vrsto kurilne naprave. Za izračun so bile upoštevane približne cene energentov kurilnega olja (peč), zemeljskega plina (kondenzacijski plinski kotel) in elektrike (toplotna črpalka).


Višina začetne investicije


Cena menjave stavbnega pohištva ima velik vpliv na dobo vračanja. S tega vidika se investitorjem lesena okna povrnejo prej od les-alu oken, saj so slednja približno 40 % dražja od lesenih oken. Višino začetne investicije si lahko znižamo za 20 % s subvencijo Eko sklad.


Doba vračanja menjave stavbnega pohištva pri različnih virih ogrevanja


Vhodni podatki in robni pogoji za izračun so podani v spodnji tabeli. Cene energentov upoštevanih za izračun temeljijo na podatkih slovenskih ponudnikov, pridobljenih dne 9. 11. 2022. Kot staro okno je mišljeno enojno leseno okno z dvojnim steklom, znano pod imenom »termopan«, s toplotno prehodnostjo Uw=2,5 W/m2K. Pri izračunu prihrankov ni upoštevano gibanje cen energentov v prihodnjih letih. Ravno tako niso bili upoštevani prihranki energije poleti ob nižjih stroških hlajenja.


Okna M SORA so v primerjavi s starimi okni za 50-70 % energetsko bolj učinkovita. Letni prihranek ob menjavi starih oken z okni Natura Optimo tako ob danih parametrih, odvisno od vira ogrevanja znaša 850 l kurilnega olja oz. 592 m3 plina oz. 680 kWh elektrike. Ob trenutnih cenah energentov, se nam investicija najhitreje - v 11 letih povrne v primeru ogrevanja s kurilnim oljem. Pri tem se šteje, da je življenjska doba oken 30 let.

Za menjavo oken je torej smiselno poiskati kakovosten in trajen izdelek s kar najboljšimi toplotni karakteristikami in dobro ceno. Vabljeni, da se za ponudbo naših oken in vrat obrnete na info@m-sora.si ali uporabite konfigurator na naši spletni strani.


Faktor

Enota

Vrednost

Stara okna

W/m2K

2,5

Dimenzije oken (standard EN 14351-1 in EN 1077-2)

mm

1230 x 1480

Površina oken

m2

40

Kurilni dnevi za Ljubljano

Kelvin*dan

3300

Kurilna vrednost kurilnega olja

Wh/kg

9700

Kurilna vrednost zemeljskega plina

Wh/kg

10000

Izkoristek peči (kurilne naprave)

količnik

0,9

Faktor pretvorbe za kurilno olje

l/kg

1,19

Cena kurilnega olja

EUR/l

1,53

Cena zemeljskega plina

EUR/kWh

0,0799

*Izkoristek toplotne črpalke (COP - zrak voda)

količnik

3,5

Cena elektrike

EUR/kWh

0,1
Mogoče vas zanima tudi...
bottom of page