top of page

Projekt ReWin predstavljen na mednarodni konferenci TBMCE 2018


Med 5. 9. 2018 in 7. 9. 2018 je v Portoroškem hotelu Grand Hotel Bernardin potekala 1. mednarodna strokovno/znanstvena konferenca Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo (Technologies & Business Models for Circular Economy; TBMCE). Konferenca je bila namenjena predstavitvi konceptov krožnega gospodarstva in tehnologij ter metodologij, ki prispevajo k preusmeritvi gospodarskih subjektov in družbe kot celote k bolj odgovornemu, tj. krožnemu ravnanju z viri. M SORA je 7. 9. 2018 sodelovala v Panelu 3 (Predstavitev projektov na področju krožnega gospodarstva) s predstavitvijo projekta ReWin in aktivnim pogovorom z udeleženci.

Mogoče vas zanima tudi...
bottom of page